Onze Service

Werkgebieden: gebiedsontwikkeling, wonen en zorg.

Gebiedsvisies

Onderzoek gebiedsontwikkeling, opstellen gebiedsvisies voor zowel stedelijke omgeving als krimpgebieden

Interim management

Interim management wonen & zorg

Disposities

Bemiddeling in verkoop woningportefeuilles corporaties aan commerciële vastgoedfondsen

Haalbaarheid

Opstellen businesscases vastgoed-initiatieven wonen en zorg

Verduurzamen

Advies in verduurzamen en zorggeschikt maken woningportefeuilles

 

 

 

 

 

 

WILT U MET ONS WERKEN?

Heeft u vragen over een eventuele samenwerking?
Neem gerust contact op!

 

 

OVER MAXX PD

AANPAK

Wij laten ons leiden door onze beste competenties en laten de klant daarvan profiteren; klantgericht, transparant, recht door zee, strategisch en tactisch sterk, renderende werkwijze, commercieel maar ook maatschappelijk ondernemer. Uw ambities vertaalt MAXX samen met u naar excellente vastgoedproducten

MISSIE

MAXX PD adviseert teneinde haar klanten optimaal te laten presteren. Optimaal samenwerken + kennis delen + kennis stapelen = het optimaliseren van het resultaat

VISIE

Duurzame flexibele vastgoedoplossingen blijken op den duur financieel en maatschappelijk het beste te presteren

missie –> visie –> beleid –> plan –> product

 

Onze referenties

 

 • Gebiedsvisies

  • wijk Bottendaal Nijmegen Centrum / mede-ontwikkelaar van het herstructureringsplanvan de voormalige Dobbelman-fabriek / in mijn rol als directeur projectontwikkeling van de participerende corporatie Talis
  • suburbane wijk Hatert Nijmegen / mede-opsteller van de wijkvisie en hetherstructureringsplan / idem als 1
  • stationsomgeving Nijmegen / aankoop kantoorlocaties namens Talis / conceptueelplanontwikkelaar
  • fabriekslocatie Deventer / aankoop namens Rentree / conceptueel planontwikkelaar
  • centrumvisie Gendringen / onderzoeker bestaande situatie / opsteller centrumvisie enconceptueel planontwikkelaar

   

 • Verduurzamen en zorggeschikt maken

  • complex 180 bestaande sociale huurwoningen Wezenlanden Zwolle / uitvoeren haalbaarheidsonderzoek verduurzamen en zorggeschikt maken, strategisch advies
  • Kerkenveld Wijchen / 24 levensloopbestendige sociale huurwoningen
  • en veel meer…

 • Disposities

  • woningcomplex corporatie in Waterkwartier Nijmegen / verkocht aan belegger
  • woningcomplex in centrum Beuningen / verkocht aan belegger
  • woningcomplex Tiel / marktconforme transactieprijs geadviseerd
  • maatschappelijk vastgoed Tiel / marktconforme transactieprijs geadviseerd, marktconsultatie, advies marktbenadering

 • Wonen en zorg

  • Portiuncula Wijchen in opdracht van de Congregatie Zusters Franciscanessen /analyse markt wonen&zorg, concurrentie-analyse, advies concept wonen&zorg, opstellen PvE, haalbaarheidsonderzoek, investeringsadvies, procesmanagement projectontwikkeling tot en met Voorlopig Ontwerp
  • Huize Rosa Nijmegen in opdracht van de Congregatie Zusters van Dominicanessen / idem als Portiuncula
  • Maldenburch Malden / onderzoek en advies i.k.v. het opstellen van het strategische huisvestingsplan met toekomstperspectief

 • Interim management

  • Interim management bij woningcorporaties in Bussum, Wijchen, Nijmegen, Deventer m.b.t. de organisatieverbetering van het vastgoedbeheer en de projectontwikkeling

   

Mijn CV via LinkedIn

Contactgegevens

Velsdijk 6

8124 PP Wesepe

+31 6 34 65 62 62

info@maxxpd.com

 

 

© Copyright 2014, MAXX PD. Created by Get the Pixel.